RPH

Bab 15: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Objektif  Pembelajaran    : Membincangkan keperluan pengangkutan awal Negara Malaysia
Hasil Pembelajaran           : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
1.      Menyatakan cara pengangkutan awal di Malaysia
2.      Menyenaraikan dan menghuraikan  keperluan pengangkutan awal di Malaysia
Pengetahuan sedia ada     : Pelajar sekurang-kurangnya pernah melihat jenis-jenis pengangkutan yang ada                    
Kemahiran                          : Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK)
                                                (Menyatakan, Menghuraikan, Menyenaraikan)
Nilai                                      : Kejujuran, Bekerjasama, Rasional, Kerajinan
Bahan RESOS                     : Buku Teks Geografi Tingkatan 2
                                                Buku Rujukan Geografi Tingkatan PMR

                                   LANGKAH
                                       ISI PELAJARAN
                                      PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
                                    CATATAN
                                    AKTIVITI GURU
                                     AKTIVITI PELAJAR

                                       Set Induksi
    (5      minit)

                                    Memperkenalkan  beberapa jenis-jenis gambar pengangkutan awal1.      Guru menyoal pelajar:
                                    Apakah kenderaan yang pelajar naiki hari ini?

2.      Guru menayangkan KOSWER mengenai jenis pengangkutan

3.      Meminta pendapat pelajar tentang apa yang dilihat

4.      Guru menanya pelajar apakah tajuk pembelajaran hari ini


1.      Para pelajar
                                    menjawab:
                                    Kereta, Bas, Motorsikal, Basikal, Jalan kaki.
      
2.      Pelajar melihat paparan slaid jenis-jenis pengangkutan utama.

3.      Pelajar memberikan pendapat tentang slaid yang dilihat

4.      Pelajar mendengar ulasan guru dan menjawab soalan.


                                    BBM:
                                    KOSWER

                                    Nilai:
                                    Menghargai
                                    Kejujuran

                                    Kemahiran:
                                    Menjelaskan
                                    Mengaitkan


                                        Perkembangan   pengajaran:

                                   Langkah 1
                                   (10 minit)


                                    Penerangan cara pengangkutan di Malaysia 

1.      Guru mengedarkan lembaran kerja

2.      Guru memberi penerangan mengenai konsep pembelajaran hari ini menggunakan KOSWER

3.      Guru memberitahu maksud pengangkutan

4.      Guru menunjukkan contoh gambar rakit,kapal, kereta lembu dan gajah,keretapi,dan jong

5.      Guru memberi penerangan mengenai jenis pengangkutan awal di Malaysia:
       a.       Pengangkutan darat
       b.      Pengangkutan air


1.      Pelajar mendengar penerangan guru sambil mencatat isi di lembaran kerja yang diberikan oleh guru

2.      Pelajar melihat slaid yang ditayangkan oleh guru

3.      Pelajar  belajar dengan bantuan BBM dalam internet untuk memahami isi pelajaran


                                   BBM:
                                   KOSWER
                                   Gambar digital
                                   Lembaran kerja

                                   Nilai:
                                   Berani
                                   Bertanggungjawab

                                   Kemahiran:
                                   Menghuraikan                                   Langkah 2
                                 (10 minit)


                                    Penjelasan  keperluan pengangkutan pada zaman penjajah

1.      Guru menayangkan slaid pengangkutan awal semasa penjajahan British

2.      Guru memberi penerangan jenis pengangkutan darat semasa penjajahan British iaitu keretapi

3.      Guru menunjukkan peta  jalan keretapi sambil menerangkan landasan keretapi yang pertama di bina di Semenanjung Malaysia dan Di Sabah

4.      Guru memberi penjelasan mengenai pengangkutan darat:
       a.   Jalan darat yang awal  dibina
       b.  Jenis pengangkutan iaitu kereta kuda dan kereta lembu

5.      Guru memberi penerangan mengenai pengangkutan air:
     a.       Cara dan jenis pengangkutan
     b.      Kepentingan pengangkutan air
     c.       Perkembangan teknologi

6.      Guru menyoal pelajar apakah tujuan penjajah membina jalan raya dan jalan keretapi


1.      Pelajar melihat slaid yang ditayangkan oleh guru

2.      Pelajar mendengar penerangan guru sambil mencatat isi penting

3.      Pelajar meneliti slaid yang ditayangkan

4.      Pelajar menjawab pertanyaan guru            BBM:
                   KOSWER


         Nilai:
                              Bertanggungjawab
                                  Hormat-menghormati

                  Kemahiran:
                   Mengaitkan
                      Membezakan

                                    Langkah 3
                                 (5 minit)


                                Soalan Interaktif

                                    Guru mengemukakan soalan interaktif kepada pelajar mengenali jenis-jenis pengangkutan awal


                                    Pelajar menjawab soalan berdasarkan aktiviti tersebut.

           BBM:
                  KOSWER

          Nilai:
                   Menghargai
                   Kesyukuran

                   Kemahiran:
                             Beza dan Banding


                                    Penilaian / Kerja susulan:
                                  (8 minit)


                                    Guru memberikan latihan


1.      Guru menyuruh pelajar      menyiapkan lembaran kerja serta latihan sambil berdasarkan maklumat yang diberikan melaui slaid


 1.      Pelajar menyiapkan lembaran tersebut sambil berbincang dengan guru

                                     BBM:
                                    Lembaran kerja
                                    Latihan

                                    Nilai:
                                    Berdikari
                  Kejujuran

                   Kemahiran:
                   Mengingati
                                    Memperoleh maklumat
               Berfikir


                                  Penutup
                                  (2 minit)


                                    Guru meminta pelajar membuat kesimpulan


                                    Guru meminta seorang pelajar untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini dalam beberapa ayat


                                    Pelajar yang dipanggil nama akan membuat kesimpulan secara ringkas apa yang telah dipelajari

                      Rumus fakta